Hàm CLEAN – Hàm thực hiện loại bỏ các ký tự không in được khỏi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CLEAN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CLEAN

Mô tả: Hàm thực hiện loại bỏ các ký tự không in được khỏi văn bản. Hàm thực hiện loại bỏ 32 ký tự đầu tiên trong ASCII (các giá trị có bit từ 0 đến 31) là những mã máy tính mức thấp. Thường loại bỏ các ký tự không in được ở đầu và cuối chuỗi.

Cú pháp: CLEAN(text).

Trong đó:

text: Chuỗi văn bản muốn loại bỏ các kí tự không in được, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp các ký tự có mã từ 32 trở đi hàm tiến hành không loại bỏ mà giữ nguyên ký tự đó cho dù nó ở đầu hay cuối chuỗi.

Ví dụ:

Loại bỏ các ký tự không thể in được trong các chuỗi sau:

Hàm CLEAN trong Excel

– Tương ứng với các ký tự cần loại bỏ được mô tả trong công thức:

Hàm CLEAN trong Excel 2

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CLEAN(C6).

Hàm CLEAN trong Excel 3

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm CLEAN trong Excel 4

– Tương tự sao chép công thức cho các chuỗi văn bản còn lại được kết quả:

Hàm CLEAN trong Excel 5

– Trường hợp các ký tự nằm từ mã bít số 32 trở đi -> hàm không loại bỏ các ký tự đó:

Hàm CLEAN trong Excel 6

Ở đây giá trị ô C10 =CHAR(33)&”chào các bạn”&CHAR(34) -> các bít mã lớn hơn 31 -> hàm không loại bỏ các ký tự đó.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CLEAN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *