Hàm BETAINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân bố beta lũy tích trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BETAINV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm BETAINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân bố beta lũy tích trong Excel

Hàm BETAINV

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân bố beta lũy tích. Hàm được ứng dụng để lập kế hoạch dự án làm mẫu để hoàn thành dựa trên thời gian dự kiến và khả năng có sự thay đổi.

Cú pháp: BETAINV(probability,alpha,beta,[A],[B]).

Trong đó:

probability: Xác suất gắn với phân bố beta, là tham số bắt buộc.

alpha: Tham biến của phân phối, là tham số bắt buộc.

beta: Tham biến của phân phối, là tham số bắt buộc.

A: Cận dưới của khoảng x, là tham số tùy chọn.

B: Cận trên của khoảng x, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Nếu bất kì tham số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lối #NUM!

– Nếu probability ≤ 0 hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lối #NUM!

– Nếu bỏ qua tham số A, B -> hàm sử dụng phân bố tích lũy beta chuẩn hóa A = 0, B = 1.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm phân bố beta tích lũy với các tham số trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm BETAINV trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BETAINV(D6,D7,D8,D9,D10).

Hàm BETAINV trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Tìm hiểu thêm: Hàm BIN2DEC – Hàm chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân trong Excel

Hàm BETAINV trong Excel 3

– Trường hợp các giá trị tham biến của hàm nhỏ hơn hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BETAINV trong Excel 4

– Trường hợp xác suất gắn với phân bố beta nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 1-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BETAINV trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm STDEVP – Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BETAINV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *