Hàm ABS – Hàm tính giá trị tuyệt đối của một số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm ABS – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học hay được ưa dùng hiện nay.

Hàm Abs

Mô tả: Hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số. Giá trị tuyệt đối của một số luôn là số không âm.

Cú pháp: ABS(number).

Trong đó: number là số thực cần lấy giá trị tuyệt đối, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị tuyệt đối của 1 số thực bất kì luôn là số không âm.

– Giá trị tuyệt đối của số 0 là chính nó.

Ví dụ:

Tính các giá trị tuyệt đối của các số và phép tính sau sử dụng hàm ABS.

Hàm ABS trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: ABS(-2).

Hàm ABS trong Excel 2

– Kết quả:

Hàm ABS trong Excel 3

– Tương tự với các số còn lại, riêng phép cộng giá trị tuyệt đối và 1 số thực hiện như phép tính thông thường:

+ Phép nhân:

Hàm ABS trong Excel 4

Với phép cộng làm tương tự được kết quả:

Hàm ABS trong Excel 5

Trên đây là ý nghĩa và cách sử dụng hàm ABS hy vọng giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *