Trị tuyệt đối trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Dưới đây là cách dùng và ví dụ sử dụng hàm ABS (trị tuyệt đối) trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi.

Mô tả

Hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số hay một biểu thức,

Cú pháp

=ABS(number)

Trong đó: number là số thực mà các bạn cần tính giá trị tuyệt đối, đây là đối số bắt buộc. Number có thể là một số cụ thể, một tham chiếu chứa số, một biểu thức hay một công thức có kết quả là số cần tính giá trị tuyệt đối.

Ví dụ

  • number là số cụ thể

Ví dụ tính trị tuyệt đối của 15, 0 và -15.

number là số cụ thể

  • number là một tham chiếu chứa số

Ví dụ tính trị tuyệt đối của giá trị trong ô B6, B7, B8.

number là một tham chiếu chứa số

  • number là một biểu thức

number là một biểu thức

  • number là một công thức có kết quả là số

Ví dụ tính trị tuyệt đối của kết quả công thức tính tổng SUM.

number là một công thức có kết quả là số

Trên đây bài viết đã chia sẻ đến các bạn cách dùng và ví dụ sử dụng hàm giá trị tuyệt đối trong Excel. Hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thể sử dụng hàm ABS vào các yêu cầu cụ thể. Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *