Hàm MIR – Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh của một chuỗi dòng tiền định kỳ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MIRR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm MIR – Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh của một chuỗi dòng tiền định kỳ trong Excel

Hàm MIRR

Mô tả: Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh của một chuỗi dòng tiền định kỳ, hàm xét cả chi phí đầu tư và lãi nhận được sau mỗi lần tái đầu tư.

Cú pháp: MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate)

Trong đó:

values: Mảng hoặc tham chiếu tới ô chứa giá trị số thể hiện cho một chuỗi các khoản thanh toán (giá trị âm) và thu nhập (giá trị dương) theo các kỳ hạn.

finance_rate: Lãi suất trả cho số tiền đã dùng trong các dòng tiền.

reinvest_rate: Lãi suất nhận được khi tái đầu tư.

Chú ý:

– Các giá trị trong Values phải chứa ít nhất 1 giá trị dương và 1 giá trị âm thì mới tính toán được tỷ suất hoàn vốn.

– Các giá trị trong Values nếu là văn bản, ô trống hay giá trị logic đều bị bỏ qua.

– Hàm MIRR sử dụng trật tự các giá trị để diễn giải thứ tự các dòng tiền. Vì vậy nên chú ý khi nhập các giá trị.

– Hàm MIRR tính toán dựa theo công thức:

Công thức hàm MIRR

Trong đó:

+ n: là dòng tiền trong các giá trị.

+ frate: là lãi suất tài.

+ rrate: là lãi suất tái đầu tư.

Ví dụ:

Dựa vào bảng dữ liệu dưới đây tính tỷ suất sinh lời theo thời hạn các năm:

Tính tỷ suất sinh lời theo thời hạn các năm

1. Tính tỷ suất sinh lời sau 5 năm.

–  Tại ô cần tính nhập công thức: =MIRR(D6:D11,D12,D13)

Tính tỷ suất sinh lời sau 5 năm;

– Nhấn Enter -> tỷ suất sinh lời sau 5 năm là:

Tìm hiểu thêm: Hàm SINH – Hàm trả về giá trị sin hyperbolic của 1 số trong Excel

Kết quả tỷ suất sinh lời sau 5 năm

Tỷ suất sinh lời lớn hơn 0 -> Sau 5 năm khoản vốn đầu tư đã có lãi.

2. Tính tỷ suất sinh lời sau 3 năm.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MIRR(D6:D9,D12,D13) (do 3 năm nên chọn thu nhập tới năm thứ 3).

Tính tỷ suất sinh lời sau 3 năm

– Nhấn Enter -> tỷ suất sinh lời sau 3 năm là:

Kết quả tỷ suất sinh lời sau 3 năm

Tỷ suất sinh lời Sau 3 năm đầu tư chưa phát sinh ra lãi, giá trị thu hồi còn nhỏ.

3. Tính tỷ suất sinh lời 5 năm nếu lãi suất tái đầu tư là 14%.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MIRR(D6:D11,D13,14%)

Tính tỷ suất sinh lời 5 năm nếu lãi suất tái đầu tư là 14%

– Nhấn Enter -> tỷ suất sinh lời sau 5 năm và lãi suất tái đầu tư là 14% là:

Kết quả tỷ suất sinh lời sau 5 năm và lãi suất tái đầu tư là 14%

>>>>>Xem thêm: Hàm FACTDOUBLE – Hàm trả về giai thừa kép của 1 số trong Excel

Như vậy nếu lãi suất là 14% sau 5 năm đã sinh lời nhưng khoản sinh lời chưa được nhiều.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MIRR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *