Hàm VALUE – Hàm thực hiện chuyển đổi chuỗi văn bản đại diện cho số sang dạng số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm VALUE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm VALUE

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi chuỗi văn bản đại diện cho số sang dạng số.

Cú pháp: VALUE(text).

Trong đó:

text: Chuỗi văn bản hoặc tham chiếu tới ô có chứa văn bản muốn chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu text không ở định dạng ngày, thời gian hoặc số ở dạng văn bản-> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Thường không cần thiết sử dụng hàm VALUE nhưng trong 1 số công thức kết hợp hàm VALUE với 1 số hàm khác mới cho kết quả đúng.

Ví dụ:

Chuyển đổi các chuỗi văn bản sau sang dạng số với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm VALUE trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =VALUE(C6).

Hàm VALUE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm VALUE trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm VALUE trong Excel 4

– Trường hợp text là 1 chuỗi văn bản không ở dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm VALUE trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm VALUE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *