Hàm TRANSPOSE – Hàm trả về hoán vị của một mảng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TRANSPOSE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Transpose

Mô tả: Hàm cho phép chuyển đối (hoán vị) dòng thành cột và ngược lại trong Excel.

Cú pháp: TRANSPOSE(array)

Trong đó:

array: là mảng hoặc phạm vi ô muốn chuyển đổi (hoán vị) giữa dòng và cột.

Ví dụ:

Hãy hoán vị bảng dữ liệu sau, thực hiện chuyển đổi hàng thành cột và ngược lại:

Hoán vị bảng dữ liệu, thực hiện chuyển đổi hàng thành cột và ngược lại

Bước 1: Bôi đen vùng ô trống (vị trí muốn đặt dữ liệu hoán vị) sao cho số hàng và số cột bằng dữ liệu ban đầu -> nhập công thức: =TRANSPOSE(B6:E10).

Bôi đen vùng ô trống - nhập công thức =TRANSPOSE(B6:E10)

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter -> được kết quả:

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter - được kết quả

Bước 3: Căn chỉnh lại dữ liệu có bảng dữ liệu sau khi chuyển đổi:

Căn chỉnh lại dữ liệu có bảng dữ liệu sau khi chuyển đổi

– Trường hợp nếu bạn bôi đen vùng chọn lớn hơn số hàng và cột của bảng dữ liệu ban đầu xuất hiện một số giá trị #N/A.

Trường hợp bôi đen vùng chọn lớn hơn số hàng và cột của bảng dữ liệu ban đầu

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TRANSPOSE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *