Hàm TAN – Hàm trả về tang của 1 góc đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TAN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Tan

Mô tả: Hàm trả về tang của 1 góc đã cho, giá trị góc này phải được tính theo đơn vị radian.

Cú pháp: TAN(number).

Trong đó: number là giá trị góc (được tính theo đơn vị radian) cần tính tang.

Chú ý:

– Trường hợp number được tính theo đơn vị độ, bạn sử dụng cách sau để chuyển đổi đơn vị:

+ Nhân giá trị number với PI()/180.

+ Sử dụng hàm RADIANS.

– Như đã biết các trường hợp đặc biệt của hàm TAN như:

+ tang của góc 90 độ không được tính vì giá trị Cos = 0 nằm dưới mẫu.

+ tang của góc 180 độ = 0.

Chính vì vậy hãy lưu ý trường hợp đặc biệt khi sử dụng hàm Tan cho những giá trị trên.

– Trường hợp giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính tang của những giá trị dưới đây:

Hàm TAN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =TAN(E7) -> nhấn Enter -> kết quả là:

Hàm TAN trong Excel 2

– Tương tự sao chép công thức cho giá trị còn lại có đơn vị radian.

Hàm TAN trong Excel 3

– Với giá trị được tính theo đơn vị độ sử dụng thêm hàm RADIANS để chuyển đổi. Nhập công thức: =TAN(RADIANS(E9)).

Hàm TAN trong Excel 4

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm TAN trong Excel 5

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại.

– Như đã biết tang của góc 90 độ không tính được và tang của góc 180 độ bằng 0 nhưng khi sử dụng hàm cho kết quả sai, các bạn nên lưu ý:

Hàm TAN trong Excel 7

– Trường hợp giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm TAN trong Excel 8

Trên đây là hướng dẫn và một số lưu ý khi sử dụng hàm TAN.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *