Hàm SUMIFS – Hàm tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SUMIFS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm SUMIFS – Hàm tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

Hàm SumIfs

Mô tả: Hàm thực hiện tính tổng các ô trong vùng, phạm vi thỏa mãn một hay nhiều điện kiện.

Cú pháp: =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).

Trong đó:

sum_range: Vùng cần tính tổng.

criteria_range1: Vùng điều kiện cần tính tổng, tham số bắt buộc.

criteria1: Tiêu chí xác định điều kiện, là tham số bắt buộc.

criteria_range2, criteria2: Tùy chọn các phạm vi và điều kiện bổ sung, cho phép tối đa 127 cặp criteria_range2, criteria2.

Chú ý:

– Các ô giá trị trong sum_range chứa giá trị True được coi là 1, False được coi là 0.

– Đối số criteria_range phải có cùng kích thước với sum_range.

– Trong giá trị điều kiện criteria có thể dùng kí tự thay thế ? hoặc *.

Ví dụ:

Tính các giá trị theo yêu cầu trong bảng sau:

Hàm SUMIFS trong Excel

1. Tính tổng tiền điều hòa bán được trong ngày 2/2/2016.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMIFS(G5:G13,E5:E13,E12,F5:F13,F9).

Mô tả công thức: Tính tổng trong vùng G5:G13 với điều kiện giá trị trong cột E (từ E5:E13)= E12 và giá trị trong cột (F5:F13) = F9.

Hàm SUMIFS trong Excel 2

– Nhấn Enter tổng trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm Match – Hàm thực hiện tìm số thứ tự của 1 giá trị trong Excel

Hàm SUMIFS trong Excel 3

2. Tính tổng tiền bán tivi trong ngày 2/2/2016.

Tương tự như tính tổng tiền bán điều hòa chỉ thay đổi điều kiện: =SUMIFS(G6:G14,E6:E14,E6,F6:F14,F10) -> nhấn Enter giá trị trả về là:

Hàm SUMIFS trong Excel 4

3. Tính tổng tiền đã bán cho khách hàng Thanh Hoa trong ngày 2/2/2016.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMIFS(G5:G13,D5:D13,D10,F5:F13,F12) -> nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SUMIFS trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm IMSEC – Hàm trả về sec của số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SUMIFS.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *