Hàm ROMAN – Hàm chuyển đổi số Ả Rập thành số La Mã dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ROMAN – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm ROMAN – Hàm chuyển đổi số Ả Rập thành số La Mã dạng văn bản trong Excel

Hàm Roman

Mô tả: Hàm chuyển đổi số Ả Rập thành số La Mã dạng văn bản trong Excel.

Cú pháp: ROMAN(number, [form]).

Trong đó:

number: Là giá trị số Ả Rập muốn chuyển đổi sang số La Mã dạng văn bản, là tham số bắt buộc.

form: Là giá trị số xác định kiểu chữ số La Mã trả về, là giá trị tùy chọn bao gồm:

+ form = 0 hoặc bỏ qua -> Số La Mã kiểu cổ điển.

+ form = 1 -> Số La Mã kiểu ngắn gọn hơn.

+ form = 2 -> Số La Mã kiểu ngắn gọn hơn.

+ form = 3 -> Số La Mã kiểu ngắn gọn hơn.

+ form = 4 -> Số La Mã kiểu giản thể.

+ form = True -> Số La Mã kiểu cổ điển.

+ form = False -> Số La Mã kiểu giản thể.

Chú ý:

– Nếu giá trị number -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu giá trị number > 3999 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị sau sang số La Mã dạng văn bản:

Hàm ROMAN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ROMAN(D7,E7).

Hàm ROMAN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm COT – Hàm trả về giá trị Cotang của góc được đo bằng radian trong Excel

Hàm ROMAN trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ROMAN trong Excel 4

Ở đây cùng 1 giá trị 599 nhưng với các kiểu định dạng khác nhau cho kết quả khác nhau.

– Trường hợp giá trị number và number > 3999 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm ROMAN trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm BETAINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân bố beta lũy tích trong Excel

Trên đây là hướng dẫn sử dụng và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm ROMAN.

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *