Hàm MMULT – Hàm trả về tích ma trận của 2 mảng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MMULT – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm MMULT – Hàm trả về tích ma trận của 2 mảng trong Excel

Hàm Mmult

Mô tả: Hàm thực hiện trả về tích số ma trận của 2 mảng. Kết quả tích 2 ma trận là ma trận có số hàng bằng số hàng mảng 1 và số cột bằng số cột mảng 2.

Cú pháp: MMULT(array1, array2).

Trong đó:

array1: Mảng thứ 1 muốn tính tích, là tham số bắt buộc.

array2: Mảng thứ 2 muốn tính tích, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Sô cột trong mảng 1 phải bằng số hàng trong mảng 2.

– Các giá trị trong 2 mảng phải là giá trị số.

– Hàm MMULT trả về giá trị lỗi #VALUE! trong các trường hợp sau:

+ Bất kì giá trị nào trong 2 mảng là ô trống hoặc chứa văn bản.

+ Số cột trong mảng 1 khác với số hàng trong mảng 2.

– Tích số ma trận a của 2 mảng b và c được tính theo công thức:

Công thức trong đó i là số hàng, j là số cột.

– Những công thức trả về mảng phải được nhập ở dạng công thức mảng.

Ví dụ:

1. Tính tích 2 ma trận sau:

Hàm MMULT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MMULT(C5:D6;G5:H6).

Hàm MMULT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm MMULT trong Excel 3

– Bôi đen vùng dữ liệu từ K5:L6 (tương ứng với số hàng và số cột của 2 mảng) -> nhấn F2 được kết quả:

Hàm MMULT trong Excel 4

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter -> được kết quả ma trận tích của 2 ma trận.

Hàm MMULT trong Excel 5

2. Ứng dụng hàm MMULT giải hệ phương trình:

Giải hệ phương trình như trong hình vẽ.

Cách làm:

– Tìm ma trận nghịch đảo của các giá trị bên trái dấu bằng.

– Tính tích của ma trận nghịch đảo với giá trị về phải -> nghiệm của phương trình.

2.1. Tìm ma trận nghịch đảo.

Hàm MMULT trong Excel 6

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MINVERSE(C8:E10).

Tìm hiểu thêm: Hàm LOGNORMDIST – Hàm trả về phân bố chuẩn lô – ga – rít lũy tích của x trong Excel

Hàm MMULT trong Excel 7

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm MMULT trong Excel 8

– Bôi đen vùng dữ liệu từ I10:K12 (tương ứng với số hàng và cột của ma trận ban đầu) -> nhấn F2 được kết quả:

Hàm MMULT trong Excel 9

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter được kết quả chính là ma trận nghịch đảo của ma trận ban đầu.

Hàm MMULT trong Excel 10

2.2. Thực hiện tính tích ma trận nghịch đảo và các giá trị về phải.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MMULT(C13:E15,G13:G15).

Hàm MMULT trong Excel 11

– Nhấn Enter -> được kết quả:

Hàm MMULT trong Excel 12

– Bôi đen vùng dữ liệu từ J13:J15 (tương ứng với số hàng mảng 1 và số cột mảng 2) -> nhấn F2 được kết quả:

Hàm MMULT trong Excel 13

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter -> được kết quả chính là nghiệm x, y, z của phương trình.

Hàm MMULT trong Excel 14

>>>>>Xem thêm: Hàm FLOOR.PRECISE – Hàm làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa bất kể dấu của số trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và cách ứng dụng hàm MMULT trong thực tế.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *