Hàm IMSIN – Hàm trả về sin của số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMSIN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IMSIN – Hàm trả về sin của số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Hàm IMSIN

Mô tả: Hàm trả về sin của số phức dưới dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMSIN(inumber).

Trong đó:

inumber: Là những số phức muốn tìm sin, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Sin của số phức được tính theo công thức:

Công thức

Ví dụ:

Hãy tìm sin của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMSIN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMSIN(C6).

Hàm IMSIN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm ACOS – Hàm tính arccosin của một số trong Excel

Hàm IMSIN trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMSIN trong Excel 4

– Trường hợp tham số inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMSIN trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMSIN trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm XIRR – Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một lịch biểu dòng tiền mặt không nhất thiết phải theo định kỳ trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMSIN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *