Hàm IMPRODUCT – Hàm trả về tích số của 1 đến 255 số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMPRODUCT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IMPRODUCT – Hàm trả về tích số của 1 đến 255 số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Hàm IMPRODUCT

Mô tả: Hàm trả về tích số của 1 đến 255 số phức dưới dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMPRODUCT(inumber1, [inumber2], …).

Trong đó:

number1, [number2]…: Là những số phức muốn tính tích, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các tham số còn lại là tùy ý và có thể chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

– Nếu 1 trong các tham số number là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Tích của các số phức được tính theo công thức:

Công thức

Ví dụ:

Hãy tính tích của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMPRODUCT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMPRODUCT(C6,D6).

Hàm IMPRODUCT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Cách cố định cột trong Excel

Hàm IMPRODUCT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMPRODUCT trong Excel 4

– Trường hợp tham số number là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMPRODUCT trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMPRODUCT trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm DVAR – Hàm thực hiện tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMPRODUCT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *