Hàm IMLOG10 – Hàm trả về lô – ga – rit thập phân cơ số 10 của 1 số phức với định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMLOG10 – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMLOG10

Mô tả: Hàm trả về lô – ga – rit thập phân cơ số 10 của 1 số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMLOG10(inumber).

Trong đó:

inumber: Số phức muốn tính lô – ga – rit thập phân, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Lô – ga – rít thập phân của số phức được tính theo công thức:

Công thức

Ví dụ:

Tìm lô – ga – rít thập phân của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMLOG10 trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMLOG10(C6).

Hàm IMLOG10 trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMLOG10 trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMLOG10 trong Excel 4

– Trường hợp tham số inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMLOG10 trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMLOG10 trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMLOG10 trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *