Hàm IMDIV – Hàm trả về thương của hai số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMDIV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IMDIV – Hàm trả về thương của hai số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj trong Excel

Hàm IMDIV

Mô tả: Hàm trả về thương của hai số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMDIV(inumber1, inumber2).

Trong đó:

inumber1: Số bị chia hoặc tử số phức, là tham số bắt buộc.

inumber2: Ước số hoặc mẫu số phức, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Thương của 2 số phức được tính theo công thức:

Công thức

Ví dụ:

Tìm thương của các cặp số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMDIV trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMDIV(C6,D6).

Hàm IMDIV trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm POISSON – Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

Hàm IMDIV trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMDIV trong Excel 4

– Trường hợp giá trị 1 trong 2 giá trị inumber1, inumber2 là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMDIV trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMDIV trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm Dget – Hàm trích một giá trị từ cơ sở dữ liệu khớp với điều kiện trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMDIV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *