Hàm IMCSCH – Hàm trả về cosec hyperbolic của một số phức với định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMCSCH – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IMCSCH – Hàm trả về cosec hyperbolic của một số phức với định dạng văn bản trong Excel

Hàm IMCSCH

Mô tả: Hàm trả về cosec hyperbolic của một số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: IMCSCH(inumber).

Trong đó:

inumber: Số phức muốn tìm cosec hyperbolic của nó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính cosec hyperbolic của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMCSCH trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMCSCH(C6).

Hàm IMCSCH trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm HYPGEOMDIST – Hàm trả về phân bố siêu bội trong Excel

Hàm IMCSCH trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMCSCH trong Excel 4

– Trường hợp giá trị inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMCSCH trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMCSCH trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm PRICEDISC – Hàm trả về giá trên mỗi mệnh giá 100$ của một chứng khoán đã được chiết khấu trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMCSCH trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *