Hàm PROPER – Hàm thực hiện viết hoa chữ cái thứ nhất trong 1 chuỗi và bất kỳ chữ cái nào đứng sau ký tự không phải là chữ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PROPER – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm PROPER

Mô tả: Hàm thực hiện viết hoa chữ cái thứ nhất trong 1 chuỗi và bất kỳ chữ cái nào đứng sau ký tự không phải là chữ, với các ký tự còn lại chuyển đổi thành chữ thường.

Cú pháp: PROPER(text).

Trong đó:

text: Chuỗi văn bản hoặc tham chiếu tới vùng có chứa văn bản cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Chỉ nên ứng dụng hàm này trong việc nhập họ tên và văn bản cần viết hoa sau dấu cách và dấu câu.

Ví dụ:

Viết hoa các ký tự đầu trong chuỗi văn bản được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm PROPER trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =PROPER(C6).

Hàm PROPER trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm PROPER trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm PROPER trong Excel 4

– Trường hợp sau dấu câu hàm thực hiện viết hoa ký tự đứng sau:

Hàm PROPER trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PROPER trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *