Hàm IMCOT – Hàm trả về cotang của một số phức với định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMCOT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMCOT

Mô tả: Hàm trả về cotang của một số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: IMCOT(inumber).

Trong đó:

inumber: Số phức muốn tìm cotang của nó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính cotang của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMCOT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMCOT(C6).

Hàm IMCOT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMCOT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMCOT trong Excel 4

– Trường hợp giá trị inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMCOT trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMCOT trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMCOT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *