Hàm IMABS – Hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số phức trong định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMABS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IMABS – Hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số phức trong định dạng văn bản trong Excel

Hàm IMABS

Mô tả: Hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMABS(inumber).

Trong đó:

inumber: Số phức muốn tính giá trị tuyệt đối, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Sử dụng hàm để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số.

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Cách tính giá trị tuyệt đối của số phức:

Công thức

Trong đó: z = x + yi

Ví dụ:

Tính giá trị tuyệt đối của số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMABS trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMABS(C6).

Tìm hiểu thêm: Cách tính đơn giá trong Excel

Hàm IMABS trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMABS trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMABS trong Excel 4

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMABS trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm BAHTTEXT – Hàm chuyển đổi 1 số sang dạng văn bản tiếng Thái và thêm hậu tố “BAHT” trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMABS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *