Hàm FLOOR – Hàm thực hiện làm tròn số xuống, tiến gần tới 0 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FLOOR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm FLOOR – Hàm thực hiện làm tròn số xuống, tiến gần tới 0 trong Excel

Hàm FLOOR

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn số xuống, tiến gần tới 0 và tới bội số có nghĩa gần nhất.

Cú pháp: FLOOR(number, significance).

Trong đó:

number: Giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

significance: Bội số muốn làm tròn đến, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì đối số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number > 0 hoặc significance -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom1 hoặc deg_freedom2 không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu x ≥ 0 -> hàm làm tròn xuống và điều chỉnh tiến gần lại số 0.

– Nếu x -> hàm làm tròn xuống và điều chỉnh ra xa số 0.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây bằng cách sử dụng hàm FLOOR.

Hàm FLOOR trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =FLOOR(C6,D6).

Hàm FLOOR trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Tìm hiểu thêm: Hàm COUPPCD – Hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó, trước ngày kết toán của chứng khoán trong Excel

Hàm FLOOR trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm FLOOR trong Excel 4

– Trường hợp giá trị cần làm tròn là số dương nhưng bội số là số âm -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm FLOOR trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm FLOOR – Hàm làm tròn số xuống, tiến gần tới không trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FLOOR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *