Hàm CODE – Hàm trả về một mã code cho ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CODE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm CODE – Hàm trả về một mã code cho ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản trong Excel

Hàm CODE

Mô tả: Hàm trả về một mã code cho ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản. Mã trả về tương ứng với bộ ký tự máy tính đang dùng.

– Môi trường hoạt động là Macintosh -> hàm trả về bộ ký tự Macintosh.

– Môi trường hoạt động là Windows -> hàm trả về bộ ký tự ANSI.

Cú pháp: CODE(text).

Trong đó:

text: Chuỗi văn bản muốn lấy mã cho ký tự đầu tiên của chuỗi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp các ký tự có mã từ 32 trở đi hàm tiến hành không loại bỏ mà giữ nguyên ký tự đó cho dù nó ở đầu hay cuối chuỗi.

Ví dụ:

Tìm mã của các ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản dưới đây:

Hàm CODE trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CODE(C6).

Hàm CODE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm SINH – Hàm trả về giá trị sin hyperbolic của 1 số trong Excel

Hàm CODE trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các chuỗi văn bản còn lại được kết quả:

Hàm CODE trong Excel 4

– Vì là các ký tự nên có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Giá trị ô C6 là chữ hoa trả về giá trị 69, giá trị ô C7 chữ e thường -> trả về giá trị 101.

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm CODE trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm ODDLYIELD – Hàm trả về lợi tức của một chứng khoán với chu kỳ cuối là kỳ lẻ trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CODE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *