Hàm DEC2BIN – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập phân thành số nhị phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DEC2BIN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm DEC2BIN – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập phân thành số nhị phân trong Excel

Hàm DEC2BIN

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập phân thành số nhị phân.

Cú pháp: DEC2BIN(number, [places]).

Trong đó:

number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

places: Số kí tự được dùng, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm lấy số kí tự tối thiểu để biểu diễn giá trị đó.

Chú ý:

– Nếu number, places không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number hoặc number > 511 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu hàm DEC2BIN yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu places không phải số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu places ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số thập phân sang hệ số nhị phân được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm DEC2BIN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =DEC2BIN(C6,D6).

Hàm DEC2BIN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm GAMMADIST – Hàm trả về phân bố gamma trong Excel

Hàm DEC2BIN trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả. Trường hợp number không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

Hàm DEC2BIN trong Excel 4

– Nếu hàm DEC2BIN yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm DEC2BIN trong Excel 5

– Trường hợp number > 511 hoặc number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm DEC2BIN trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm BETAINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân bố beta lũy tích trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DEC2BIN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *