File quản lý công việc bằng Excel

Bảng quản lý công việc công việc giúp người lao động theo sát được công việc, nắm bắt được tình hình công việc có theo đúng kế hoạch để ra hay không, và giúp cho người quản lý hiểu rõ hơn, có thể đánh giá được hiệu quả của người lao động và có thể can thiệp bổ sung hợp lý. Để phát huy tối đa tác dụng, một bảng quản lý công việc cần thể hiện được các thông tin cơ bản như: tên công ty, tên dự án, phòng ban, đơn vị thực hiện, người giám sát, các đầu việc cần thực hiện và nhân sự thực hiện, thời gian hoàn thành, tiến độ công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành.

Bạn đang đọc: File quản lý công việc bằng Excel

File quản lý công việc bằng Excel

Tuy nhiên, để mua bản quyền hay sử dụng một phần mềm quản lý công việc không phải là điều dễ dàng với một số công ty có quy mô nhỏ, hoặc với các cá nhân có nhu cầu tự phát. Vậy sao bạn không xây dựng một file quản lý công việc bằng Excel để tiết kiệm chi phí, dễ sử dụng và hơn hết là phù hợp với nhu cầu của từng người dùng.

1. Lập bảng theo dõi tiến độ bằng Excel đơn giản

Nếu như bạn muốn theo dõi tiến độ của một dự án hoặc một công việc nào đó, bạn có thể tạo một bảng đơn giản mà không cần quá nhiều hàm tính trong đó.

Đơn giản chỉ là liệt kê công việc cần thực hiện và thể hiện được tiến độ của công việc đó (đã hoàn thành, chưa hoàn thành, đang thực hiện).

Lập bảng theo dõi tiến độ bằng Excel đơn giản

Bảng theo dõi tiến độ công việc ít nhất cần có các thông tin cần thiết như tên dự án, người phụ trách theo dõi, các đầu việc cần thực hiện và nhân sự thực hiện, thời gian cần thiết hoàn thành.

2. Một số ví dụ về File quản lý công việc bằng Excel

Ngoài ra bạn có thể xây dựng bảng theo dõi công việc theo từng ngày, tháng như sau:

Tìm hiểu thêm: Hàm AND – Hàm trả về giá trị logic True nếu tất cả các đối số là True trong Excel

Xây dựng bảng theo dõi công việc

Xây dựng bảng theo dõi công việc 2

Xây dựng bảng theo dõi công việc 3

>>>>>Xem thêm: Hàm If – Hàm kiểm tra điều kiện trong Excel

Việc xây dựng mẫu file quản lý công việc tùy vào nhu cầu của từng cá nhân và tính chất các công việc. Tuy nhiên, để file quản lý phát huy tối đa tác dụng bạn cần phải lưu ý trình bày sao cho thể hiện đầy đủ các đầu mục công việc, phân chia thời gian nhân sự hợp lý, có thể sử dụng hiệu ứng màu sắc trong bảng tiến độ để không chỉ mình bạn có thể sử dụng mà còn để người quản lý hoặc đối tác dễ dàng đánh giá.

Để tải các file quản lý công việc bằng Excel bạn có thể tải về tại đây

Như vây, việc lập một bảng quản lý công việc bằng Excel thật dễ dàng mà đem lại hiệu quả cao đúng không nào? Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *