Hàm PHONETIC – Hàm thực hiện trích xuất các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản tiếng Nhật trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PHONETIC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm PHONETIC – Hàm thực hiện trích xuất các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản tiếng Nhật trong Excel

Hàm PHONETIC

Mô tả: Hàm thực hiện trích xuất các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản tiếng Nhật.

Cú pháp: =PHONETIC(reference).

Trong đó:

reference: Chuỗi ký tự hoặc tham chiếu tới vùng có chứa ký tự furigana, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu reference là 1 phạm vi ô -> hàm trả về chuỗi ký tự furigana trong ô ở góc bên trái của phạm vi.

– Nếu reference là 1 phạm vi ô không liền kề -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ:

Trích các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản tiếng Nhật được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm PHONETIC trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =PHONETIC(C6).

Tìm hiểu thêm: Cách xuống hàng trong Excel

Hàm PHONETIC trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm PHONETIC trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm PHONETIC trong Excel 4

>>>>>Xem thêm: Hàm MMULT – Hàm trả về tích ma trận của 2 mảng trong Excel

Tuy nhiên hàm PHONETIC hiện nay chưa ổn định và thường cho ra nhiều kết quả khác nhau.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PHONETIC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *