Hàm NOMINAL – Hàm trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NOMINAL – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Nominal

Mô tả: Hàm trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm dựa vào lãi suất thực tế và số kỳ hạn tính lãi kép hàng năm.

Cú pháp: NOMINAL(effect_rate, npery)

Trong đó:

effect_rate: Lãi suất thực tế, là tham số bắt buộc.

npery: Số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu npery không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Bất kì tham số nào của hàm có giá trị không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu effect_rate ≤ 0 hoặc npery -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Mối quan hệ giữa hàm NOMINAL và hàm EFFECT thông qua:

+ đối số: effective_rate=(1+(nominal_rate/npery))*npery -1

+ hay thông qua phương trình:

Mối quan hệ giữa hàm NOMINAL và hàm EFFECT

Ví dụ:

Tính lãi suất trên danh nghĩa của những giá trị trong bảng dưới đây:

Tính lãi suất trên danh nghĩa của những giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =NOMINAL(B5,C5)

Tại ô cần tính nhập công thức =NOMINAL(B5,C5)

– Nhấn Enter -> lãi suất trên danh nghĩa tương ứng là:

Kết quả lãi suất trên danh nghĩa tương ứng

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

– Trường hợp lãi suất ban đầu là 0.75 nhưng với số kỳ hạn là 1 và 1.99 thì cùng cho 1 kết quả do số thập phân bị cắt cụt thành số nguyên.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NOMINAL trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *