Hàm LCM – Hàm trả về bội số chung nhỏ nhất trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LCM – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm LCM

Mô tả: Hàm thực hiện trả về bội số chung nhỏ nhất của 2 hay nhiều số nguyên. Bội số chung nhỏ nhất chính là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho tất cả các đối số. Ứng dụng sử dụng hàm LCM trong trường hợp cộng các phân số có mẫu sỗ khác nhau.

Cú pháp: LCM(number1, [number2], …).

Trong đó: number1, number2,… là các số nguyên muốn tìm bội số chung nhỏ nhất.

number1 là bắt buộc các giá trị khác là tùy chọn, chứa tối đa 255 giá trị number. Trường hợp các giá trị number là số thập phân chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

Chú ý:

– Nếu bất kì 1 trong các đối số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Trường hợp 1 trong các đối số nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị trả về hàm LCM ≥ 2^53 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

1. Tìm bội số chung nhỏ nhất của các số sau:

Hàm LCM trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =LCM(G7,H7).

Hàm LCM trong Excel 2

– Nhấn Enter -> BSCNN là:

Hàm LCM trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm LCM trong Excel 4

2. Ứng dụng hàm LCM tính tổng 2 phân số sau:

Hàm LCM trong Excel 5

– Để tính tử số của tổng 2 phân số nhập công thức: =LCM(H9,I9)/H9*H8+LCM(H9,I9)/I9*I8.

Hàm LCM trong Excel 6

– Nhấn Enter -> tử số của tổng 2 phân số là:

Hàm LCM trong Excel 7

– Để tính mẫu số của tổng 2 phân số nhập công thức: =LCM(H9,I9).

Hàm LCM trong Excel 8

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ thực tế ứng dụng của hàm LCM.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *