Hàm IMSUM – Hàm trả về tổng của 2 số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMSUM – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IMSUM – Hàm trả về tổng của 2 số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Hàm IMSUM

Mô tả: Hàm trả về tổng của 2 số phức dưới dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMSUM(inumber1, [inumber2], …).

Trong đó:

inumber1, [inumber2], …: Các số phức cần tính tổng trong đó inumber1 là tham số bắt buộc, từ inumber2 là tham số tùy chọn và chứa tối đa 255 số phức.

Chú ý:

– Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Tổng của các số phức được tính theo công thức:

Công thức

Ví dụ:

Hãy tính tổng của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMSUM trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMSUM(C6,D6).

Hàm IMSUM trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm FORECAST – Hàm thực hiện tính toán hay dự đoán 1 giá trị tương lai dựa vào giá trị hiện tại trong Excel

Hàm IMSUM trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMSUM trong Excel 4

– Trường hợp 1 trong 2 tham số inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMSUM trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMSUM trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm VLOOKUP – Hàm tìm kiếm giá trị theo cột trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMSUM trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *