Hàm CONCATENATE – Hàm thực hiện nối hai hay nhiều chuỗi văn bản thành một chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CONCATENATE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm CONCATENATE – Hàm thực hiện nối hai hay nhiều chuỗi văn bản thành một chuỗi văn bản trong Excel

Hàm CONCATENATE

Mô tả: Hàm thực hiện nối hai hay nhiều chuỗi văn bản thành một chuỗi văn bản.

Cú pháp: CONCATENATE(text1, [text2], …).

Trong đó:

text1, [text2], …: Là các chuỗi văn bản cần nối, trong đó text1 là tham số bắt buộc, text2 là tham số tùy chọn và chứa tối đa 255 chuỗi text và tối đa 8192 ký tự.

Ví dụ:

Đưa ra dòng thông báo tương ứng cho các học sinh sau bằng cách sử dụng hàm CONCATENATE.

Hàm CONCATENATE trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CONCATENATE(“TS “,C6,” Lớp “,D6,” Đạt điểm TB là: “,E6).

Tìm hiểu thêm: Hàm RATE – Hàm trả về lãi suất theo kỳ hạn của một niên kim trong Excel

Hàm CONCATENATE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm CONCATENATE trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các chuỗi văn bản còn lại được kết quả:

Hàm CONCATENATE trong Excel 4

>>>>>Xem thêm: Hàm COUPDAYBS – Hàm trả về số ngày tính từ ngày bắt đầu kỳ phiếu lãi tới ngày kết toán chứng khoán trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *