Hàm COLUMN – Hàm trả về số cột của tham chiếu ô nhất định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COLUMN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm COLUMN – Hàm trả về số cột của tham chiếu ô nhất định trong Excel

Hàm Column

Mô tả: Hàm trả về số cột của tham chiếu ô nhất định trong Excel.

Cú pháp: COLUMN([reference])

Trong đó:

reference: Ô hoặc phạm vi ô muốn trả về số cột, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Nếu bỏ qua tham số reference -> hàm trả về số cột của tham chiếu ở dạng mảng ngang.

– Nếu đối số ở là tham chiếu phạm vi ô và hàm COLUMN không được nhập ở dạng công thức mảng ngang -> hàm trả về số cột ngoài cùng bên trái.

– Nếu bỏ qua đối số tham chiếu -> đối số đó được giả định làm tham chiếu của ô.

– Đối số tham chiếu không thể tham chiếu tới nhiều vùng.

Ví dụ:

Tính các giá trị theo bảng mô tả dưới đây:

Tính các giá trị theo bảng mô tả

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COLUMN()

Tại ô cần tính nhập công thức =COLUMN()

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm LCM – Hàm trả về bội số chung nhỏ nhất trong Excel

Kết quả giá trị trả về

– Với hàm COLUMN chứa đối số -> nhập công thức: =COLUMN(C9).

Với hàm COLUMN chứa đối số

– Nhấn Enter -> được kết quả:

Nhập công thức =COLUMN(C9) được kết quả

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

>>>>>Xem thêm: Hàm SUM – Hàm thực hiện tính tổng các giá trị trong bảng tính trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COLUMN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *