Hàm SINH – Hàm trả về giá trị sin hyperbolic của 1 số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SINH – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm SINH – Hàm trả về giá trị sin hyperbolic của 1 số trong Excel

Hàm Sinh

Mô tả: Hàm trả về giá trị sin hyperbolic của 1 số đã cho.

Cú pháp: SINH(number).

Trong đó: number là giá trị góc (tính theo đơn vị radian) muốn tính giá trị sin.

Chú ý:

– Công thức tính cho sin hyperbolic là:

Công thức

Ví dụ:

Tính giá trị sin hyperbolic của các giá trị trong bảng mô tả sau:

Hàm SINH trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SINH(D8).

Tìm hiểu thêm: Cách xếp hạng trong Excel cực nhanh bằng hàm Rank

Hàm SINH trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SINH trong Excel 3

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SINH trong Excel 4

>>>>>Xem thêm: Cách bỏ mật khẩu file Excel cực dễ

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SINH.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *