Hàm SIN – Hàm trả về giá trị sin của 1 góc trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SIN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm SIN – Hàm trả về giá trị sin của 1 góc trong Excel

Hàm Sin

Mô tả: Hàm trả về giá trị sin của 1 góc đã cho.

Cú pháp: SIN(number).

Trong đó: number là giá trị góc (tính theo đơn vị radian) muốn tính giá trị sin.

Chú ý:

– Trường hợp number có đơn vị là độ hãy làm theo 2 cách sau để chuyển sang đơn vị radian:

+ Cách 1: Nhân giá trị number với PI()/180.

+ Cách 2: Sử dụng hàm RADIANS chuyển đổi đơn vị độ sang radian.

Ví dụ:

Tính giá trị sin của góc theo bảng mô tả sau:

Hàm SIN trong Excel

– Với giá trị góc có đơn vị radian -> nhập công thức: =SIN(D8).

Hàm SIN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SIN trong Excel 3

– Trường hợp các góc tính theo đơn vị độ -> sử dụng thêm hàm radians để chuyển đổi -> nhập công thức: =SIN(RADIANS(D9)).

Tìm hiểu thêm: Hàm Find, FindB – Hàm tìm kiếm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác trong Excel

Hàm SIN trong Excel 4

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SIN trong Excel 5

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SIN trong Excel 6

– Trường hợp góc theo đơn vị độ bạn không chuyển đổi đơn vị -> hàm trả về kết quả sai:

Hàm SIN trong Excel 7

>>>>>Xem thêm: Hàm SUMSQ – Hàm trả về tổng của bình phương các đối số trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SIN.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *