Hàm HEX2OCT – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số ở hệ thập lục phân sang hệ bát phân

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm HEX2OCT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm HEX2OCT – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số ở hệ thập lục phân sang hệ bát phân

Hàm HEX2OCT

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập lục phân thành số bát phân.

Cú pháp: HEX2OCT(number, [places]).

Trong đó:

number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

places: Số kí tự được dùng, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm lấy số kí tự tối thiểu để biểu diễn giá trị đó.

Chú ý:

– Nếu number không phải số thập lục phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number -> hàm bỏ qua khoảng trắng và trả về số nhị phân 10 kí tự.

– Nếu number -> number .

– Nếu number > 0 -> number > 1FFFFFFF.

– Nếu số kí tự hàm yêu cầu lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu places không phải số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu places ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu places không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số thập lục phân sang hệ bát phân được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm HEX2OCT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =HEX2OCT(C6,D6).

Hàm HEX2OCT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm DCOUNT – Hàm đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong một cơ sở dữ liệu trong Excel

Hàm HEX2OCT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm HEX2OCT trong Excel 4

– Nếu hàm HEX2OCT yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm HEX2OCT trong Excel 5

– Trường hợp number hoặc number > 1FFFFFFF -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm HEX2OCT trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm NORMSDIST – Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm HEX2OCT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *