Hàm ATANH – Hàm trả về tang hyperbolic nghịch đảo của 1 số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm ATANH – 1 trong những hàm lượng giác hay sử dụng hiện nay.

Bạn đang đọc: Hàm ATANH – Hàm trả về tang hyperbolic nghịch đảo của 1 số trong Excel

Hàm Atanh

Mô tả: Hàm trả về tang hyperbolic nghịch đảo (hay chính là giá trị nghịch đảo của tang hyperbolic) của một số. Giá trị trả về của hàm ATANH là 1 số.

Cú pháp: ATANH(number).

Trong đó: number là bất kì số thực nào nằm trong khoảng từ -1 đến 1 muốn tính ATANH, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị trả về của hàm ATANH là 1 số.

– Nếu giá trị number ≥ 1 hoặc number ≤ -1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number không thuộc dạng số-> hàm trả về giá trị #VALUE!

Ví dụ:

Tính ATANH của các giá trị sau:

Hàm ATANH trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ATANH(E7).

Hàm ATANH trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị ATANH tương ứng với -0.1 là:

Tìm hiểu thêm: Hàm NOMINAL – Hàm trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm trong Excel

Hàm ATANH trong Excel 3

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ATANH trong Excel 4

– Do giá trị number = 1number = -1 không thỏa mãn điều kiện number hoặc number > -1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị number không thuộc kiểu số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm ATANH trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm IMABS – Hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số phức trong định dạng văn bản trong Excel

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm ATANH.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *