Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

Lấy ý tưởng từ độ tinh khiết của nước, năng lượng của đá, sự ấm áp của gỗ kết hợp để tạo nên bộ sưu tập độc đáo. Các thiết bị như bồn rửa, bồn tắm, sàn nhà làm từ vật liêu đá, gỗ, nhôm.

Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

Bộ sưu tập phòng tắm độc đáo với vật liêu đá, gỗ, nhôm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *