Thay lời muốn nói “Tròn trách nhiệm trọn tin yêu” | Cảm ơn mọi người đã đến bên cạnh tôi | VTAX

[Moment 2023] Thay lời muốn nói
“… Cảm ơn tất cả mọi người đã đến bên cạnh tôi. Dạy tôi cách yêu thương, dạy tôi biết cách trân quý, dạy tôi sống tử tế, và dạy tôi sống có trách nhiệm…Cảm ơn..”
💗Thật hạnh phúc khi được nghe những dòng chia sẻ từ tận đáy lòng của các bạn. Đội ngũ VTAX mình thật sự như là một gia đình, nơi có sự tin yêu và tương trợ lẫn nhau, nâng đỡ nhau cùng hoàn thiện.
💌
Chính những yêu thương dành cho đồng nghiệp, cho tổ chức đã thôi thúc chúng ta hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, bởi VTAX có được như ngày hôm nay không từ ai khác mà chính từ chúng ta, những con người mỗi ngày mỗi ngày mang thương hiệu VTAX đến KH, đối tác và cộng đồng thông qua từng lời nói, từng hành động. Khi chúng ta ý thức được vai trò của mình, chúng ta sẽ hành động hơn cả sự “tròn vai”, nghĩa là, không chỉ làm tròn trách nhiệm của vị trí mình công tác mà còn có trách nhiệm với thương hiệu này, sẵn sàng làm những việc “không tên”, “không cần ai biết”…. miễn sao việc ấy giúp ích cho tổ chức và bảo vệ giá trị thương hiệu VTAX của chúng ta.

#vtax #thayloimuonnoi #tronvai #trachnhiem #review2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *