Tag Archives: an toàn thực phẩm

Quy trình xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định hiện hành, mới nhất | VTAX Corp

Qui trinh xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định pháp luật mới nhất, đầy đủ nhất và chính xác nhất. Việc nắm vững và đầy đủ các qui định về pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề không phải ai cũng biết và thực hiện […]

Bộ 40 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh ăn uống của Bộ Y tế | VTAX Corp

Bộ 40 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm cơ sở ăn uống của Bộ Y tế Video cung cấp những câu hỏi và đáp án rất đầy đủ cho các cơ sở kinh doanh ăn uống. Những câu hỏi này được chúng tôi chắt lọc khá đầy đủ và chi tiết, dễ […]

60 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm CSKD thực phẩm nông lâm thủy sản Bộ NNPTNT | VTAX Corp

60 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm CSKD thực phẩm nông lâm thủy sản Bộ NNPTNT Cung cấp những kiến thức về an toàn thực phẩm và những điều kiện để doanh nghiệp có thể được cấp giấy phép an toàn thực phẩm Nội dung của video gồm những câu hỏi và […]

60 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm CSKD Kho lạnh chứa Nông lâm thủy sản Bộ NNPTNT | VTAX Corp

60 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm CSKD Kho lạnh chứa Nông lâm thủy sản Bộ NNPTNT Nội dung video đề cập đến những câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh kho lạnh chứa nông lâm thủy hải sản. Đây là những kiến […]

60 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm CS nước đá bảo quản nông lâm thủy hải sản_Bộ NNPTNT|VTAXCorp

60 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nước đá bảo quản nông lâm thủy hải sản Video cung cấp những kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất nước đá bảo quản nông lâm thủy hải sản. Việc này là hết sức cần thiết […]

100 câu hỏi và đáp án kiến thức an toàn thực phẩm CSKD trực thuộc Bộ Công thương | VTAX Corp

Bộ 100 câu hỏi và đáp án kiến thức an toàn thực phẩm CSKD trực thuộc Bộ Công thương Video cung cấp những câu hỏi và đáp án cung cấp kiến thức chính xác và đầy đủ cho cơ sở kinh doanh trực thuộc bộ công thương. Những câu hỏi mang tính chất trọng tâm […]

64 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm cơ sở chế biến thủy sản ăn liền Bộ NNPTNT | VTAX Corp

64 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm cơ sở chế biến thủy sản ăn liền Bộ NNPTNT Video cung cấp những kiến thức và thông tin đầy đủ về an toàn thực phẩm cho cơ sở chế biến thủy sản ăn liền. Những kiến thức mà chúng tôi cung cấp đã được […]

Bộ 64 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm CSSX nước mắm và thủy sản dạng mắm_Bộ NNPTNT | VTAX Corp

Bộ 64 câu hỏi an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nước mắm và thủy sản dạng mắm Bộ NNPTNT Video cung cấp những kiến thức và những nội dung cần thiết để có thể mọi người có thể có thêm nhiều kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất […]

Bộ 60 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất thủy sản đông lạnh Bộ NNPTNT | VTAX Corp

Bộ 60 câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất thủy sản đông lạnh Bộ NNPTNT Video cung cấp những kiến thức và thông tin về an toàn thực phẩm cho các chủ cơ sở kinh doanh sản xuất thủy sản đông lạnh Các câu hỏi được chắt lọc một […]

Bộ 64 Câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất thủy sản khô Bộ NNPTNT | VTAX Corp

Bộ 64 Câu hỏi và đáp án an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất thủy sản khô Bộ NNPTNT Video cung cấp cho mọi người những thông tin cần thiết để mọi người có thêm những kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thủy sản khô thuộc sự quản […]