Kiểm Soát Sai Sót Tài Sản Cố Định Trong Doanh Nghiệp

Hướng dẫn kế toán kiểm soát sai sót tài sản cố định trong doanh nghiệp

Tài sản cố định là 1 khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính doanh nghiệp. Kiểm tra việc ghi nhận tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định và đánh giá lại giá trị tài sản cố định là những công việc kế toán cần làm cuối năm để lên báo cáo tài chính được chính xác

Video hướng dẫn cách kiểm tra các sai sót liên quan đến tài sản cố định và ví dụ cụ thể để bạn hiểu rõ hơn
________________
* Liên hệ với tôi để Tham Gia “Khóa Học Kế Toán Thực Tế Tổng Hợp” và nhận tư vấn về kế toán, thuế:
Zalo:
Tel/zalo: 0977052893
* Facebook:
* Group chia sẻ kiến thức và làm kế toán:

#taisancodinh #hachtoantaisancodinh #khauhautaisancodinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *