Kế Toán Tài Chính: Phân Biệt Kế Toán Quản Trị Và Kế Toán Tài Chính

Hướng dẫn học kế toán tài chính đạt kết quả cao

Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính:
Giống nhau: đều là công cụ quản lý quan trọng, có hiệu quả thông việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của quản lý. Đều dựa vào hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán và đều đề cập vấn đề về kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp.

Khác nhau về mục đích và đối tượng phục vụ; đặc điểm thông tin; nguyên tắc cung cấp thông tin; phạm vị thông tin; mức độ chính xác và tính pháp lý của thông tin

00:00 Giới thiệu
00:10 Sự giống nhau kế toán quản trị và kế toán tài chính
02:40 Sự khác nhau kế toán quản trị và kế toán tài chính
________________
* Liên hệ với tôi để Tham Gia “Khóa Học Kế Toán Thực Tế Tổng Hợp” và nhận tư vấn về kế toán, thuế:
Zalo:
Tel/zalo: 0977052893
* Facebook:
* Group chia sẻ kiến thức và làm kế toán:

#ketoanquantri #ketoantaichinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *