Hướng Dẫn Đọc Hiểu Và Kiểm Tra Báo Cáo Tài Chính

Trong quá trình lập BCTC cuối năm, bạn cần hiểu các chỉ tiêu cũng như những sai sót trên báo cáo tài chính.

Tôi chia sẻ video hướng dẫn đọc báo cáo tài chính và kiểm tra BCTC để hỗ trợ bạn lập báo cáo nhanh và chính xác.

00:00 Bảng cân đối số phát sinh: Nguyên tắc chung
09:31 Kiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoản
20:13 Báo cáo kết quả kinh doanh

________________
* Liên hệ với tôi để Tham Gia “Khóa Học Kế Toán Thực Tế Tổng Hợp” và nhận tư vấn về kế toán, thuế:
Zalo:
Tel/zalo: 0977052893
* Facebook:
* Group chia sẻ kiến thức và làm kế toán:

#ketoan #baocaotaichinh #tranminhtrang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *