Gioi thieu thuc tap sinh | VTAX career explorer Mua 5 | Welcome to VTAX

vtax career explorer – S.05
Chương trình dành cho thực tập sinh trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, văn hóa doanh nghiệp, học hỏi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và qua đó nâng cao sự tự tin bản thân trước khi gia nhập thị trường lao động

Thực tập sinh VTAX được đào tạo như thế nào?
Chuyên viên hướng dẫn trực tiếp
Các buổi đào tạo dành riêng cho TTS
Các buổi đào tạo nội bộ Khối Kế toán thuế
Đào tạo nghiệp vụ Lao động – Tiền lương ngắn hạn
Chương trình CAREER TALK
Tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, sự kiện, truyền thông tại VTAX trong thời gian thực tập
Cá nhân tham gia tích cực sẽ nhận được Giấy chứng nhận “VTAX Career Explorer”. Cá nhân xuất sắc sẽ nhận được Danh hiệu “Thực tập sinh xuất sắc”
Sau khi kết thúc kỳ thực tập, các thực tập sinh có kết quả tốt có cơ hội tham gia vào Chương trình đào tạo học việc trở thành chuyên viên giỏi, bản lĩnh trong vòng 3 năm đầu tiên
Hoạt động sẽ được ghi hình, phỏng vấn,… để làm tư liệu truyền thông trên các kênh truyền thông chính thống của VTAX.
Chương trình không thu phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *