Buổi 1 Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Nông Nghiệp

🎁 Nhận ngay 2 buổi học Kế Toán Thực Tế Miễn Phí tại đây:
Liên hệ với tôi để được tư vấn về kế toán, thuế:

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Nông Nghiệp nghiên cứu các nội dung: Đặc điểm sản xuất kinh doanh nông nghiệp ảnh hướng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành; đặc điểm và nội dung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nông nghiệp;

Hệ thống tài khoản kế toán tại các doanh nghiệp sản phẩm nông nghiệp và ví dụ cụ thể.

00:00 Đặc điểm sản xuất kinh doanh nông nghiệp
19:00 Đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nông nghiệp
27:15 Hệ thống tài khoản kế toán tại doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
29:32 Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nông nghiệp
________________
Trần Minh Trang: Giảng viên khoa kế toán; tư vấn setup kế toán, thuế
Tel/zalo: 0977052893
Facebook:
Group chia sẻ kiến thức và làm kế toán:

#ketoan #nvl #ccdc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *