Beat KHÁT KHAO MỘT BẦU TRỜI | Music & Vocal | Vtax

ĐOẠN 1:

Đôi mắt xanh hi vọng, luôn cháy bao khát vọng
Đôi tay ta mạnh mẽ, hoài bão dâng trong lòng

Đây trái tim cháy bỏng, dang cánh bay trời rộng
Dù mưa hay dù nắng, kề vai ta đồng lòng

Dù đời gian lao, cùng nhau vươn tới những vì sao
Đôi cánh bay cao, ta hướng về phía mặt trời bao la

ĐK:
Vươn xa cùng nhau, vượt hết gian lao
Yêu thương gửi trao, sưởi ấm chân thành
Bên nhau tình thân, ngôi nhà V-TAX của tôi.

Mang theo niềm tin gửi đến mọi người
Yêu thương tận tâm, hạnh phúc khát vọng
Bay cao thật cao, ngôi nhà VTAX của tôi …

V-TAX bên nhau, VTAX hát vang, giai điệu khát khao một bầu trời.

{nhạc dạo}

ĐOẠN 2

Đây trái tim cháy bỏng, dang cánh bay trời rộng
Dù mưa hay dù nắng, kề vai ta đồng lòng

Biển trời bao la, thuyền ta vươn tới những nơi xa
V – TAX hôm nay, khao khát về phía biển trời bao la

ĐK:
Vươn xa cùng nhau, vượt hết gian lao
Yêu thương gửi trao, sưởi ấm chân thành
Bên nhau tình thân, ngôi nhà V-TAX của tôi.

Mang theo niềm tin gửi đến mọi người
Yêu thương tận tâm, hạnh phúc khát vọng
Bay cao thật cao, ngôi nhà VTAX của tôi …

V-TAX bên nhau, VTAX hát vang, giai điệu khát khao một bầu trời.

ĐK:
Vươn xa cùng nhau, vượt hết gian lao
Yêu thương gửi trao, sưởi ấm chân thành
Bên nhau tình thân, ngôi nhà V-TAX của tôi.

Mang theo niềm tin gửi đến mọi người
Yêu thương tận tâm, hạnh phúc khát vọng
Bay cao thật cao, ngôi nhà VTAX của tôi …

V-TAX bên nhau, VTAX hát vang, giai điệu khát khao một bầu trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *